Aquesta wiki serveix com a base per treballar els ecosistemes de les illes Balears amb alumnes de 2nESO amb un clic del ratolí

illes.jpg
Què és un ecosistema?
Un aiguamoll, un bosc i un desert són molt diferents ente si però, els tres són ecosistemes. Un ecosistema és una zona determinada on les condicions ambientals i el medi físic (biòtop) permenten el desenvolupament d'un conjunt d'ésser vius (biocenosi).

Quins tipus d'ecosistemes trobem?
A grans trets diferenciem entre ecosistemes terrestres i aquàtics. Els ecosistemes terrestres són aquells que es troben sobre la capa de terra superfícial de la Biosfera. A les Illes Balears estan representats per boscs, com l'alzinar, ullastrars i pinedes, les praderies, la garriga o la màquia mediterrània.Els ecosistemes aquàtics es troben en l'aigua. A les Illes Balears estan representats per praderies de posidònia i ecossitemes costaners o litorals.

Quins ecosistemes hi ha en les illes Balears?
La riquesa ecològica de les illes Balears està influïda per el clima mediterrani, la geologia, el relleu i els sòls de les illes. Són d'especial interés les albuferes, les salines, les praderes de posidònia, les pinedes, els alzinars, els ullastres i les espècies endèmiques.
Cal resaltar que a l'illa de Mallorca es troba la Serra de Tramuntana i l'illa de Cabrera declarada Parc Nacional.
La serra de Tramuntana