En les illes balears un ecosistema aquàtic molt important és l'albufera. Una albufera és una zona humida, un llac d'aigua dolça o lleugerament salada, a prop de la mar ja que sols la separa de la mar un cordó de dunes encara que, té un o més punts de comunicació amb la mar.

És un ecosistema ple de vida perquè hi ha diferents hàbitats (diferents zones dins de l'ecosistema). A les zones humides abunden les plantes submergides a l'aigua, com els jocs. En els margens del llac abunda la màquia i els ullastres. A la vora dels torrents que aboquen aigua al llac sol haver oms i la massa forestal sol està formada per pinars de pi blanc, i alzines. A les platges sol creixer el borró, el narcís de mar i la ruda de ca.

La fauna és molt diversa i les albuferes són molt important per les aus que viuen tot l'any o són aus migratories. Hi habiten coloms salvatges, falcons pelegrins, el bois, el corb marí, l'àneda salvatge, la fotja, etc. Al llac i a les basses es corrent veure granotes, anguiles, gambúsies i llisses.

En les illes Baleras les dos albuferes més importants són s'Albufera de Mallorca i s'Albufera des Grau a Menorca.

S'Albufera de Mallorca es troba en els municipis de Alcúdia, Muro i sa Pobla. Té una extensió aproximada de 2580ha
S'Albufera des Grau es troba a Maó. Ocupa una extensió de 1946ha, de les quals 72 pertanyen a l'albufera. Dins d'aquesta extensió també hi ha algunes restes arqueològiques de la cultura menorquina (talaiots). És l'espai natural més destacat de l'illa menorquina.


S'ALBUFERA DE MALLORCA


mallorca.jpg
mallorcadunes.jpg
nmallorcalw.jpg


S'ALBUFERA DES GRAU


Albufera_des_Grau1.jpg
localització_menorca.jpg
menorca.JPG