En totes les illes Balears està present el bosc mediterrani, el qual predominen diferents espècies d'arbres però especialment el pi, l'alzina i l'ullastre. El sotobosc no sol presentar una gran biodiversitat si el comparem amb regions de la península, però és ric en endemismes, la qual cosa el fa molt singular.

El pinar balear està format per una espècie predominant en totes les illes, el pi blanc (Pinus halepensis). És un pi que pot arribar a tindre 20m d'alçada i creix en regions que estan entre les cotes de nivell de la mar i 200 d'altura, encara que en el sud d'Espanya es pot trobar a altures de 1000m. Està distribuït per totes les illes Balears encara que, és més abundant a Eivissa i Formentera. De fet, el nom de les "illes pitiüses" prové del grec "illa de pins".
pi.jpg


En l'alzinar balear predomina l'espècie Quercus ilex. És un arbre perennifoli present només a Mallorca i a Menorca (a diferència del pi blanc) i sols a la serra de Tramuntana es veuen alzinars ben conservats, concretament als vessants del puig Major i del puig de Massanella.
alzina.jpg


Els ullastrars són boscs d'ullastres o oliveres bordes (Olea europea), els quals predomien en l'illa de Menorca especilament en llocs rocosos i argilosos. És un arbre de port arbustiu i longeu que pot arribar a tindre més de cent anys. La seua fusta es utilitzada, en l'illa, per fer diferents eines de camp i com llenya.
ullastres.jpg

Les illes Balears tenen una gran quantitat d'espècies endèmiques per la insularitat. La mar es va convertir en una barrera geogràfica aïllant les poblacions fins i tot dins de les propies illes i no sols respecte a la península.
A Menorca trobem
patata_morenera.jpg
didalera.jpg
margalida.jpg
Patata morenera (Cyclamen balearicum)
Didalera (Digitalis minor)
Margalida de mar (Senecio rodriguezii)

A Mallorca podem observar

Pimpinella_bicknelli.jpg
Viola-jaubertiana_2.jpg
NaufragaBalearica.jpg
Pimpinella bicknelli
Viola jaubertiana
Naufraga balearica

A Eivissa i als illots que la rodegen creixen

avenula_crassifolia.jpg
biscutella.jpg
Leucanthemum_paludosum_Snow_Land2.jpg
Avenula crassifolia
Biscutella ebusitana
Leucanthemum paludosum